Som ved alle andre aspekter i livet er bank noe du må velge. Det er en rekke forskjellige valg, der noen er bedre og noen er verre. Den siste tiden har det rundt om i Europa vokst frem flere alternative banker.

Hauger av mynterI land som både Tyskland og Sverige er tilbudet om alternative banker en selvfølge. Også i Norge begynner det å bli mer aktuelt med alternative banker. Alternative banker har flere positive sider. Et selvfølgelig positivt aspekt er deres investering i bærekraftige prosjekter som gir tilbake både til miljøet og samfunnet som fellesskap. Dette er påstander som flere banker hevder, men som de færreste faktisk kan bevise. De alternative bankene har totalt transparente utlånsavtaler, så du som kunde kan være sikker på at banken din ikke støtter krig, undertrykkelse eller miljøødeleggelse

Selv om vi i Norge ikke har et stort utvalg av alternative banker, har vi heldigvis Cultura og Nordnet. Av disse to er det Cultura som er mest klar på sin posisjon som en miljø, samfunns- og menneskevennlig bank.

Finanskrisen

Finanskrisen både i 1992 og 2008 har vist at banker som er drevet på en alternativ måte, er mer motstandsdyktige når det gjelder eventuelle bobler. Dette gir deg som kunde en sikkerhet ved at rente og lån forholder seg stabile. De fleste alternative bankene har også som mål, i overraskende motsetning til vanlige banker, at kunden skal kunne betale ned sitt lån i løpet av egen livstid. Vi lever i en absurd verden der verdier er ujevnt fordelt og miljøet rakner. Det er derfor viktigere enn noensinne å ta bevisste valg for hvor vi investerer pengene våre. Dette er penger som er med på å bygge våre barns fremtid.

Ha tro på gode og humane investeringer, stabil sparing og realistiske lån ved å velge en alternativ bank.