I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan forskjellene i lønnsnivået faktisk fungerer i det norske samfunnet. Er det faktisk sånn at menn tjener mer enn kvinner, og hvis så skal vi også finne ut om det finnes gode nok grunner til det.

lønn jobbSSB viser at det faktisk er forskjeller i lønnsnivået mellom kvinner og menn. I 2018 kunne vi se at kvinner tjente 87,1 % i måneden av det menn tjener. Det er derimot noen grunner for dette, men det vi ønsker å se er at forskjellene minker over tid. Noe de også gjør. I 1998 tjente kvinner 83,6 % av det menn tjente. Her ser vi altså en forbedring. La oss se litt nærmere på hvorfor det finnes slike forskjeller i dag. Dersom man er mer interessert i hvordan lønnssystemer fungerer kan man besøke https://aditro.com/no/lonnsystem/ for et dypere innblikk.

Arbeidstid og lønn

Det første vi skal se på, er arbeidstid. Det er nemlig slik at kvinner faktisk jobber mindre arbeidstimer enn menn. I 2018 kan vi se fra tallene tatt fra SSB at 48,4 % av kvinner jobbet deltid, mens bare 26,4 % av menn jobbet deltid. Dette forklarer jo en god del, men samtidig er det flere faktorer som spiller inn her. La oss se på den generelle forskjellen mellom toppledelsen i yrker og det generelle nivået i arbeiderklassen.

De siste årene har vi observert en gradvis, om enn beskjeden, reduksjon i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn – SSB

Andre mulige årsaker

Det vi kan forstå med en gang er at det man må investere i en karrière og stå på veldig lenge for å få tak en arbeidsposisjon hvor man virkelig kan tjene ekstra gode penger. Disse stillingene er det flere menn som får. Det kan være fordi en mann arbeider mer og ikke trenger å bekymre seg for å bli sett på som en person som har en tidsfrist på å starte en familie. Det kan også være fordi det er et glasstak for hvilke stillinger kvinner kan få, og noen mener at mektige menn som sitter på toppen heller vil ansatte en mann enn en kvinne, og dette er kjønnsdiskriminerende oppførsel.