Det er flere økonomer som har spådd at 2017 vil bli et bra år for Norge når det kommer til økonomi. Det ser ut til at det vil bli store forbedringer på noen plan, men det er også noen utfordringer som vil bite seg fast i flere år fremover.

Personlig økonomi er viktig, at vi har skrevet om før. Dette er i stor grad påvirket av den nasjonale økonomien og verdensøkonomien.

Oljeprisene påvirker

ekonomi businessOljeprisen er utrolig viktig for Norge, og det har vi fått merke de siste årene. Allerede i 2014 skjedde det drastiske endringer i prisen på oljen, og den ble mer enn halvert. Dette skjedde fort, og prisen har holdt seg temmelig stabil på det nivået er siden den gangen. Det var mange som mistet jobben sin, og det har vært økende ledighet i årene etter også. Det ser ut til at dette endelig begynner å snu seg i 2017, og det vil trolig bli en mindre negativ virkning av oljeprisen i 2017 enn tidligere.

 

Renter og sterkere krone

Økonomi handler om mer enn oljepris, og det er flere steder der vi kan se endringer, hvis vi skal tro økonomene. Kronen har svinget i verdi, og dette påvirker også økonomien i landet på en negativ måte. Dette ser ut til å kunne endre seg noe i løpet av året som kommer, men det vil trolig ikke skje noen drastiske endringer. Et eksempel på dette er euroen, som kostet 9,10 kroner ved utgangen av 2016. Det er spådd at ved utgangen av 2017 vil euroen koste 8,80 kroner. Det er i alle fall små steg i riktig retning. Mer om norsk økonomi, kan du lese om i denne artikkelen, fra Aftenposten:

2017 ligger an til å bli et litt bedre år, selv om de aller fleste vekstratene blir små. Den svært høye farten fra årene etter 2000 kommer ikke tilbake.