Å lære barn og ungdom om økonomi i dag gir dem muligheten til å se bildet med å bli selvstendige. Med de mange behov i samfunnet er det fint å vise de unge hva vi gir av oss selv for å kunne fungere som mennesker. Slik vil de forstå at bak alle leker og tekniske apparater de ønsker seg, ligger det hardt arbeid. Mange stiller høye krav til foreldrene når det nyeste på markedet blir lansert, både i hverdagen og på ønskelista. Det kan derfor være lurt å gi de unge bevissthet ved å vise dem hva vi må gi for å få. Vi gir dem muligheten til å vokse samtidig som vi bygger sterkere bånd.

penger

Tidlig krøkes

Som forelder er det mange som benytter seg av lommepenger for å få barna til å hjelpe til i hjemmet. Har ikke fjortisen vasket badet, får hun heller ingen lommepenger. Det kommer godt med å byttehandle i et samfunn hvor barn og unge tidlig eksponeres for kjøpepress. I følge Cecilie Lynum, psykolog og programleder i Luksusfellen på TV3, går skillet mellom unge som ikke klarer seg godt, og de som klarer seg, at hjemmet har tatt praten med dem om privatøkonomi.

Mens den minste spiller spill på nettbrettet hvor de må bruke penger for å spille mer, møter ungdommen et kjøpepress gjennom sosiale medier i alt fra mote til avansert teknologi. De fleste ungdommer har også sitt eget kredittkort, noe som gjør dem hvilket gjør dem sårbare for impulskjøp og påvirket selvfølelse. Det er derfor viktig at foreldre også lar barn få være barn. Gi ungdommen plikter i hjemmet og belønn dem for strebet. En flott lommebok i belønning kommer godt med når ungdommen skal bli mer økonomisk bevisst.

Full økonomisk styring

Lynum sier det er mye skam rundt det å ha dårlig økonomi, men at det da er viktig at du som forelder viser barna at de trenger spare og prioritere hva de skal bruke pengene til. Ifølge en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte for Finans Norge (2014) gjør foreldre en god innsats i hjemmet som både rollemodeller og læremestere. Å mestre dette kan være en utfordring i hjemmet, Det kan virke moraliserende, og de voksne blir ikke blir lyttet til. Undersøkelsen viste imidlertid at de fleste foreldre snakker med barna om økonomi, sparing, lån, kortbruk og økonomisk styring.

Skolen som rollemodell

I følge Idar Kreutzer, direktør ved Norsk Finans, er dårlige valg og lav kunnskap om personlig økonomi arvelig. Da er det viktig at også skolen bidrar for å kompensere for opplæringen i hjemmet. Finans Norge, Ungt Entreprenørskap (UE) og Forbrukerombudet har utviklet ulike læringsopplegg, den såkalte økonomilappen. I ungdomsskolen og den videregående skolen kan de unge ta testen som dekker den viktigste kunnskapen de bør ha om de økonomiske utfordringene i livet.

La barna prøve foreldrerollen

I TV-serien Teenage Boss kan fremtidens ledere vise sine økonomiske ferdigheter. Tenåringen får ansvaret for familiens økonomi en hel måned, og får oppleve de voksnes mange økonomiske plikter. Slik lærer de seg økonomisk ansvarlighet som de kan ta med seg videre i livet.